Marknadsföring om modersmjölksersättning och tillskottsnäring

Proposition 2013/14:17

Regeringens proposition 2013/14:17

Marknadsföring av modersmjölksersättning

Prop.

och tillskottsnäring

2013/14:17

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2013

Jan Björklund

Eskil Erlandsson

(Landsbygdsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring. Lagen ska genomföra bestämmelserna om marknadsföring i kommissionens direktiv 2006/141/EG av den 22 december 2006 om modersmjölksersättning och tillskottsnäring och om ändring av direktiv 1999/21/EG.

Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om dels marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring, dels användning av modersmjölksersättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-10-01 Bordläggning: 2013-10-02 Hänvisning: 2013-10-03 Motionstid slutar: 2013-10-17
Förslagspunkter (3)