Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken

Proposition 2005/06:155

Händelser

Inlämning: 2006-03-22 Bordläggning: 2006-03-22 Hänvisning: 2006-03-23 Motionstid slutar: 2006-04-06

Hela dokumentet

Makt att forma samhället och sitt eget liv - nya mål i jämställdhetspolitiken (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2005/06:155

Makt att forma samhället och sitt eget liv –

Prop.

nya mål i jämställdhetspolitiken

2005/06:155
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Harpsund den 16 mars 2006
Göran Persson
Jens Orback
(Näringsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till nya mål för jämställdhetspolitiken. Det övergripande målet föreslås vara att kvinnor och män skall ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Som delmål föreslås:

-

En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.

-

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida