Lissabonfördraget

Proposition 2007/08:168

Lissabonfördraget

Regeringens proposition 2007/08:168

Lissabonfördraget

Prop.

2007/08:168

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 juli 2008

Fredrik Reinfeldt

Cecilia Malmström

(Statsrådsberedningen)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att Lissabonfördraget om ändring av fördraget

om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen (Lissabonfördraget) samt de protokoll som har förtecknats

i slutakten till fördraget ska godkännas. Fördraget undertecknades i

Lissabon den 13 december 2007 och träder i kraft den 1 januari 2009,

förutsatt att samtliga medlemsstater då har ratificerat fördraget.

Lissabonfördraget innehåller ändringar i och tillägg till de

grundläggande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-07-15 Bordläggning: 2008-08-14 Hänvisning: 2008-08-21 Motionstid slutar: 2008-10-13
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (4)