Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret 1971/72

Proposition 1971:1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition
till riksdagen

Prop. 1971:1

angående

STATSVERKETS TILLSTÅND OCH BEHOV UNDER
BUDGETÅRET 1971/72

Jämlikt grundlagens
bud avger Kungl. Maj:t härmed proposition an­

gående statsverkets tillstånd och behov under budgetåret
1971/72.

Med åberopande av bilagda utdrag av
statsrådsprotokollet angående
statsverkspropositionens
justering vUl Kungl. Maj:t föreslå riksdagen att
godkänna i protokollet
berörda förslag och alltså uppta statsverkets in­komster och utgifter i
enlighet med följande förslag till riksstat.

1   Riksdagen 1971.1 saml. Nr 1

Prop.
1971:1    Statsverkets tillstånd och behov

Riksstat för budgetåret
1971/72

TOTALBUDGETEN

A
Skatter, avgifter, m. m.:

I  
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida