Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till brandlag m.m.

Proposition 1973:185

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts proposition nr 185 år 1973                     Prop. 1973:185

Nr 185

Kungl. Maj:ts proposition med förslag till brandlag m. m.;
given den 26 oktober 1973.

Kungl. Maj:l vill härmed, under åberopande av bilagda
utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden och lagrådets protokoll,

dels föreslå riksdagen att bifalla de förslag om vars
avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen hemställt,

dels inhämta riksdagens yttrande över vad föredragande
departements­chefen förordat.

CARL GUSTAF

SVANTE LUNDKVIST

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i propositionen innebär främst att samhällets
ansvar för räddningstjänsten läggs fast samt att bestämmelser ges om hur
verksamhe­ten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida