Kungl. Maj:ts proposition angående ändrat bellöningssystem för statsanställda m.m.

Proposition 1973:91

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl. Maj:ts
proposition nr 91   år 1973         Prop.
1973: 91

Nr 91

Kungl.
Maj:ts proposition angående ändrat belöningssystem för stats­anställda m. fl.;
given Stockholms slott den 23 mars 1973.

Kungl.
Maj:t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över finansärenden, inhämta riksdagens yttrande över vad föredraganden
förordat.

GUSTAF ADOLF

BERTIL
LÖFBERG

Propositionens
huvudsaldiga innehåll

I
propositionen dras riktlinjerna upp för en reform av belöningssyste­met för
statsanställda m. fl. Reformen innebär att de nuvarande skill­naderna mellan
innehavare av högre och lägre tjänster upphör. Enligt förslaget skall samma
utmärkelse i form av armbandsur eller medalj
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida