Kungi. Maj:ts proposition med förslag till anläggningslag m.m.

Proposition 1973:160

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kungl.
Majrts proposition nr 160 år 1973        Prop. 1973:160

Nr 160

Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till anläggningslag m. m.; given den 28
september 1973.

Kungl.
Maj:t vUl härmed, under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet
över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riksdagen att bifalla de
förslag om vars avlätande till riksdagen föredra­ganden hemställt.

CARL GUSTAF

CARL
LIDBOM

Propositionens
huvudsakliga innehåll

Samverkan
mellan fastigheter för tUlgodoseende av gemensamma be­hov blir alltmer
nödvändig. Sådan samverkan kan avse vägar, parke­ringsutrymmen, lekplatser,
anordningar för värme-, vatten- och avlopps­försörjning och andra liknande
anläggningar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida