Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Kränkande fotografering

Proposition 2012/13:69

Händelser

Inlämning: 2013-02-13 Bordläggning: 2013-02-13 Hänvisning: 2013-02-14 Motionstid slutar: 2013-03-06

Hela dokumentet

Kränkande fotografering (pdf, 545 kB)
Regeringens proposition 2012/13:69

Kränkande fotografering

Prop.

2012/13:69
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 7 februari 2013
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att ett nytt brott införs i brottsbalken,
kränkande fotografering
. Brottet tar sikte på sådan fotografering som innebär ett intrång i den fredade sfär som enskilda bör ha rätt till i förhållande till andra enskilda.
För straffansvar ska krävas att fotograferingen sker olovligen. Vidare att fotograferingen sker i hemlighet och att den fotograferade befinner sig på en plats som tillhör hans eller hennes privata miljö eller som annars är avsedd för särskilt privata förhållanden, dvs. inomhus i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)