Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning

Proposition 2017/18:227

Regeringens proposition 2017/18:227

Kompletterande bestämmelser till EU:s

Prop.

förordningar om energi- och däckmärkning

2017/18:227

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2018

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till lagar med kompletterande bestämmelser till en
EU-förordning
om energimärkning och en
EU-förordning
om märkning av däck vad gäller drivmedelseffektivitet.

EU:s energimärkningsförordning ersätter ett tidigare EU direktiv i samma ämne som har genomförts med lagen (2011:721) om märkning av energirelaterade produkter. Den lagen innehåller också kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning.

Syftet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2018-04-10 Bordlagd: 2018-04-10 Hänvisad: 2018-04-11 Motionstid slutar: 2018-04-25
Förslagspunkter (2)