Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Proposition 1993/94:147

Regeringens proposition

1993/94:147

Prop.

Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar 1993/94:147

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Carl Bildt

Bengt Westerberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas förslag och bedömningar som rör fördelningen av

kvinnors och mäns makt och inflytande - i beslutande församlingar, i ekonomin

och i familjen m.m. samt vissa ändringar i jämställdhetslagen (1991:433).

Medel föreslås för ett utvecklingsarbete för att öka kvinnorepresentationen i

beslutande församlingar. En särskild satsning kommer att göras
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-02-24 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17
Förslagspunkter (16)
Följdmotioner (10)