Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Proposition 1996/97:53

Regeringens proposition

1996/97:53

Infrastrukturinriktning för framtida transporter

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 december 1996

Thage G Peterson

Ines Uusmann

(Kommunikationsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen en utveckling av

transportinfrastrukturen som skall främja ett miljöanpassat och

trafiksäkert transportsystem och bidra till tillväxt och sysselsättning i alla

delar av landet. Denna inriktning föreslås ligga till grund för

trafikverkens infrastrukturplaner för perioden 1998 2007.

Regeringen föreslår vidare att 190 miljarder kronor skall användas för

att förverkliga inriktningen under perioden. Av dessa medel skall 98,5

miljarder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1996-12-05 Bordläggning: 1996-12-05 Hänvisning: 1996-12-06 Motionstid slutar: 1996-12-20
Förslagspunkter (14)
Följdmotioner (90)