Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Proposition 2008/09:199

Händelser

Inlämning: 2009-05-15 Bordläggning: 2009-05-15 Hänvisning: 2009-05-18 Motionstid slutar: 2009-06-10

Hela dokumentet

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (pdf, 1 MB)
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan

Regeringens proposition 2008/09:199
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Prop. 2008/09:199
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 maj 2009.
Fredrik Reinfeldt
Jan Björklund
(Utbildningsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ett nytt kapitel om gymnasieskolan i skollagen (1985:1100) och till ändringar i skollagens bestämmelser om bl.a. fristående skolor och gymnasial vuxenutbildning. I propositionen redovisas även regeringens bedömningar om den kommande förord- ningsregleringen på området.
Förslaget innebär att regleringen, som ska gälla för å ena sidan den offentliga gymnasieskolan och å andra sidan fristående skolor som bedriver motsvarande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (6)