Handläggning av ungdomsmål

Proposition 1994/95:12

Regeringens proposition

1994/95:12

Handläggning av ungdomsmål

Prop.

1994/95:12

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 1994

Carl Bildt

Gun Hellsvik

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ett antal lagändringar som syftar till att anpassa

förfarandet vid lagföring av ungdomar som misstänks för brott till de speciella

krav som ställs just i ungdomsmål.

Åtgärder föreslås för att förbättra samarbetet mellan myndigheterna vid

handläggning av ungdomsmål och att öka snabbheten vid förfarandet hos polis,

åklagare och domstol. Bland annat föreslås att särskilt lämpade poliser och

åklagare skall leda förundersökningen i mål med
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-07-08 Bordläggning: 1994-10-03 Hänvisning: 1994-10-11 Motionstid slutar: 1994-10-18
Förslagspunkter (2)