Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen

Proposition 1993/94:114

Regeringens proposition

1993/94:114

Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i

Europeiska unionen

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 9 december 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehållFörhandlingarna

om ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen (EU)

bör kunna vara avslutade under våren 1994. Därefter

skall en folkomröstning äga rum, vars utslag skall

avgöra frågan om ett svenskt medlemskap. Eftersom

ett medlemskap kräver att grundlagen ändras lämnas

här
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-12-16 Bordläggning: 1993-12-16 Hänvisning: 1993-12-17 Motionstid slutar: 1994-01-24
Förslagspunkter (3)
Följdmotioner (6)