Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer

Proposition 2011/12:66

Händelser

Inlämning: 2012-02-28 Bordläggning: 2012-02-28 Hänvisning: 2012-02-29 Motionstid slutar: 2012-03-14

Hela dokumentet

Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring av artikel 136 i EUF-fördraget - stabilitetsmekanism för euroländer (pdf, 647 kB)
Regeringens proposition 2011/12:66

Godkännande av Europeiska rådets beslut om ändring

Prop.

av artikel 136 i
EUF-fördraget
– stabilitetsmekanism

2011/12:66

för euroländer

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 23 februari 2012
Jan Björklund
Birgitta Ohlsson
(Statsrådsberedningen)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att Europeiska rådets beslut 2011/199/EU av den 25 mars 2011 om ändring av artikel 136 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller en stabilitetsmekanism för de medlemsstater som har euron som valuta ska godkännas. Ett sådant godkännande föranleder en ändring av lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. I propositionen läggs ett förslag till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (2)