Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Proposition 2015/16:44

Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet

Regeringens proposition 2015/16:44

Genomförande av det moderniserade yrkes-

Prop.

kvalifikationsdirektivet

2015/16:44

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 november 2015

Stefan Löfven

Helene Hellmark Knutsson

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en ny generell lag om erkännande av yrkeskvalifikationer som gäller reglerade yrken i Sverige. Den nya lagen ersätter bestämmelser i ett antal författningar varigenom Europaparla- mentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer tidigare har genomförts för vissa reglerade yrken. Den nya lagen syftar
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-11-05 Bordlagd: 2015-11-05 Hänvisad: 2015-11-06 Motionstid slutar: 2015-11-20
Förslagspunkter (9)