Gemensamt konsumentskydd i EU

Proposition 2013/14:15

prop 2013/14 15

Regeringens proposition 2013/14:15

Gemensamt konsumentskydd i EU

Regeringens proposition 2013/14:15

Gemensamt konsumentskydd i EU

Prop.

2013/14:15

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 3 oktober 2013

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen nya åtgärder för att stärka konsu- mentskyddet vid avtal som ingås på distans och utanför affärslokaler. Förslagen innebär bl.a. att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal på offentliga platser som gator, köpcenter och badstränder. Tydliga regler föreslås också om vilken informationsskyldighet näringsidkaren har vid ingående av avtal på distans och utanför affärslokaler.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-10-08 Bordläggning: 2013-10-14 Hänvisning: 2013-10-15 Motionstid slutar: 2013-10-23
Förslagspunkter (8)