Gemensamt konsumentskydd i EU

Proposition 2013/14:15

Händelser

Inlämning: 2013-10-08 Bordläggning: 2013-10-14 Hänvisning: 2013-10-15 Motionstid slutar: 2013-10-23

Hela dokumentet

Gemensamt konsumentskydd i EU (pdf, 2 MB)
prop 2013/14 15

Regeringens proposition 2013/14:15
Gemensamt konsumentskydd i EU

Regeringens proposition 2013/14:15

Gemensamt konsumentskydd i EU

Prop.

2013/14:15

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 3 oktober 2013
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslår regeringen nya åtgärder för att stärka konsu- mentskyddet vid avtal som ingås på distans och utanför affärslokaler. Förslagen innebär bl.a. att ångerrätt införs för konsumenter som ingår avtal på offentliga platser som gator, köpcenter och badstränder. Tydliga regler föreslås också om vilken informationsskyldighet näringsidkaren har vid ingående av avtal på distans och utanför affärslokaler. Vid distansavtal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (8)