Gemensam organisation för export- och investeringsfrämjande

Proposition 2011/12:92

Regeringens proposition 2011/12:92

Gemensam organisation

Prop.

för export- och investeringsfrämjande

2011/12:92

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Ewa Björling

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en sammanslagning av det statligt finansierade export- och investeringsfrämjande som utförs av Sveriges exportråd (Exportrådet) och Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest Sweden). Regeringen bedömer att export- och investeringsfrämjandet kan effektiviseras i en gemensam organisation, och det statliga stödet för näringslivets internationalisering därmed stärkas. Regeringens förslag innebär att uppgiften att bedriva statligt finansierat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-03-20 Bordläggning: 2012-03-20 Hänvisning: 2012-03-21 Motionstid slutar: 2012-04-11
Förslagspunkter (4)