Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt

Proposition 2008/09:35

Regeringens proposition

2008/09:35

Framtidens resor och transporter – infrastruktur för

hållbar tillväxt

Prop.

2008/09:35

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 september 2008

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning av åtgärder

i transportinfrastrukturen för perioden 2010–2021. I propositionen

finns förslag till ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning

för prioritering av åtgärder i den åtgärdsplanering som följer efter

riksdagens beslut.

Regeringen föreslår i propositionen att den statliga planeringsramen för

åtgärder i transportinfrastrukturen under åren 2010–2021
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 2008-09-30 Bordläggning: 2008-09-30 Hänvisning: 2008-10-01 Motionstid slutar: 2008-10-15
Förslagspunkter (7)
Följdmotioner (8)