Framtidens friluftsliv

Proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238

Framtidens friluftsliv

Prop.

2009/10:238

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Visby den 8 juli 2010

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag som innebär att uppgiften att fördela

statsbidrag till friluftsorganisationer delegeras till den ideella föreningen

Svenskt Friluftsliv från och med bidragsåret 2011. I anslutning till det

föreslås en ändring i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen för att

göra handlingsoffentligheten i tryckfrihetsförordningen tillämplig på de

delar av Svenskt Friluftslivs verksamhet som avser fördelning av stats-

bidrag. Den nya lagen och ändringen föreslås
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-07-14 Hänvisning: 2010-07-23 Motionstid slutar: 2010-10-19
Förslagspunkter (4)