Fotografirättens integration i upphovsrättslagen

Proposition 1993/94:109

Regeringens proposition

1993/94:109

Fotografirättens integration i

upphovsrättslagen

__________________________________________

Regeringen överlämnar denna proposition

till riksdagen.

Stockholm den 2 december 1993

Bengt Westerberg

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås i huvudsak

följande. Rätten till fotografier skall

regleras i lagen (1960:729)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-12-07 Bordläggning: 1993-12-07 Hänvisning: 1993-12-08 Motionstid slutar: 1994-01-14