Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan

Proposition 2003/04:71

Regeringens proposition 2003/04:71

Fortsatt svenskt deltagande i en internationell

Prop.

säkerhetsstyrka i Afghanistan

2003/04:71

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 april 2004

Göran Persson

Laila Freivalds

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redogör regeringen för den senaste utvecklingen i Afghanistan, den humanitära situationen och det svenska engagemanget i landet. Den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan samt nuvarande och planerat svenskt deltagande i denna styrka beskrivs. Regeringen föreslår att riksdagen medger att regeringen ställer en väpnad styrka bestående av högst 150 personer till förfogande för deltagande inom ramen för Internationella Säkerhetsstyrkan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2004-04-15 Bordläggning: 2004-04-15 Hänvisning: 2004-04-16 Motionstid slutar: 2004-04-30
Förslagspunkter (1)