Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

Proposition 2001/02:10

Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

Regeringens proposition 2001/02:10

Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

Prop.

2001/02:10

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 september 2001

Björn von Sydow

Maj-Inger
Klingvall

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det svenska försvaret är inne i en förändringsfas som innebär en ominriktning och en av de största reformerna som genomförts i modern tid på försvarsområdet. Denna proposition är en fortsättning på det förändringsarbete som riksdagen beslutade om våren 1999 och våren 2000.

Den för Sverige grundläggande positiva säkerhetspolitiska situationen består vad avser militära hot. Regeringen har tidigare bedömt att ett invasionshot inte ter sig möjligt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-09-27 Bordläggning: 2001-09-27 Hänvisning: 2001-10-02 Motionstid slutar: 2001-10-12
Förslagspunkter (7)
Följdmotioner (13)