Försvarsmaktens grundorganisation

Proposition 2004/05:43

Händelser

Bordläggning: 2004-10-28 Inlämning: 2004-10-29 Hänvisning: 2004-10-29 Motionstid slutar: 2004-11-12

Hela dokumentet

Försvarsmaktens grundorganisation (pdf, 334 kB)
Sammanfattning

17

3.4

Förändringar ..................................i grundorganisationen

18

3.5

Ekonomiska ............................................................frågor

55

3.5.1 ............................................

Hyresbesparingar

55

3.5.2 .....................................

Investeringskostnader

56

3.5.3 ..............................................

Sammanfattning

60

3.5.4 ........................................................

Hyrestider

60

3.6

Särskilda .................................................................frågor

60

3.6.1 .................................................

Garnisonschef

60

3.6.2 ...............

Anläggningar för strid i bebyggelse

61

3.6.3 ...........

Konsekvenser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (10)