Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning

Proposition 2009/10:148

Regeringens proposition 2009/10:148

Företagsutveckling – statliga insatser för finansiering

Prop.

och rådgivning

2009/10:148

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås riktlinjer för statens insatser för företagsfinansie-

ring, information och rådgivning riktad till befintliga och blivande före-

tagare. Riktlinjerna syftar till att öka effektiviteten i främjandesystemet

inom dessa områden och renodla statens roll inom företagsfrämjandet.

Utgångspunkten för statliga insatser för att främja företagsutveckling är

att staten vill kompensera för brister i marknadens funktionssätt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-22 Bordläggning: 2010-03-22 Hänvisning: 2010-03-23 Motionstid slutar: 2010-04-14
Förslagspunkter (1)