Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen

Proposition 2012/13:39

Händelser

Inlämning: 2012-11-22 Bordläggning: 2012-11-22 Hänvisning: 2012-11-23 Motionstid slutar: 2012-12-07

Hela dokumentet

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2012/13:39
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning Prop.

inom ekonomiska och monetära unionen

2012/13:39
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 15 november 2012
Fredrik Reinfeldt
Peter Norman
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen.
Fördraget innehåller bestämmelser som syftar till att stärka de offentliga finanserna och samordningen av den ekonomiska politiken i euroområdet.
Fördraget innebär inte några rättsliga förpliktelser för de medlemsstater i Europeiska unionen som, i likhet med Sverige, inte har euron som valuta och inte förklarar sin avsikt att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida