Fokus på film - en ny svensk filmpolitik

Proposition 2005/06:3

Regeringens proposition 2005/06:3

Fokus på film – en ny svensk filmpolitik

Prop.

2005/06:3

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 september 2005

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Utbildnings- och kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen redovisas ett nytt filmavtal, 2006 års filmavtal, som gäller för tiden
2006-2010.
Avtalet träffades den 15 september 2005 mellan staten, Sveriges Biografägareförbund, Föreningen Sveriges Filmproducenter, Sveriges Filmuthyrareförening u.p.a., Sveriges Television AB, TV 4 AB (publ.), Riksföreningen Våra Gårdar, Folkets Hus och Parker, Svenska Filmdistributörers Förening u.p.a., Modern Times Group MTG AB, Kanal 5 AB och C More Entertainment AB. De fyra sistnämnda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-09-30 Bordläggning: 2005-09-30 Hänvisning: 2005-10-10 Motionstid slutar: 2005-10-17
Förslagspunkter (3)