Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden

Proposition 2000/01:9

Regeringens proposition

2000/01:9

Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla

användningsområden

Prop.

2000/01:9

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 oktober 2000

Göran Persson

Leif Pagrotsky

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om kontroll av produkter med dubbla

användningsområden och av tekniskt bistånd, som skall ersätta lagen

(1998:397) om strategiska produkter.

Produkter med dubbla användningsområden är sådana produkter som

har en etablerad civil användning men som också kan användas för

militärt bruk. De har hittills i Sverige kallats strategiska produkter. Den

svenska exportkontrollen när det gäller produkter med dubbla

användningsområden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2000-10-10 Bordläggning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-12 Motionstid slutar: 2000-11-08
Förslagspunkter (12)
Följdmotioner (6)