Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Proposition 2016/17:172

Händelser

Inlämnad: 2017-04-12 Bordlagd: 2017-04-18 Hänvisad: 2017-04-19 Motionstid slutar: 2017-05-03

Avsändare

Hela dokumentet

Ett sammanhållet mottagande med tidsbegränsade uppehållstillstånd (pdf, 666 kB)
Regeringens proposition 2016/17:172

Ett sammanhållet mottagande med

Prop.

tidsbegränsade uppehållstillstånd

2016/17:172
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 6 april 2017
Stefan Löfven
Morgan Johansson
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår åtgärder som syftar till att behålla ett sammanhållet mottagande när tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel. Förslagen innebär följande.Personer som ansöker om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare tillståndet löper ut ska inte omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) på nytt.Personer som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som skyddsbehövande ska endast omfattas av lagen om hälso- och sjukvård
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (6)