Ett enhetligt patentskydd i EU

Proposition 2013/14:89

prop 2013/14 89

Regeringens proposition 2013/14:89

Ett enhetligt patentskydd i EU

Prop.

2013/14:89

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 2014

Jan Björklund

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Dagens patentsystem i EU består i huvudsak av medlemsstaternas natio- nella rätt och den europeiska patentkonventionen. Enligt konventionen beviljar det europeiska patentverket europeiska patent. De får verkan ge- nom att sökanden betalar en avgift i varje land för sig. I många länder krävs dessutom att sökanden lämnar in en översättning. En tvist om ett europeiskt patent kan prövas av domstolar i olika länder, med risk för olika utgångar i det enskilda fallet och skiftande rättspraxis. Dagens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-18 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-02
Förslagspunkter (3)