Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m.

Proposition 1994/95:219

Prop.

1994/95:219

Regeringens proposition

1994/95:219

Enhetlig räntesättning och finansiering av

statliga bostadslån m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 april 1995

Mona Sahlin

Göran Persson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår att det för merparten av de bostadslån som är finansierade

över statsbudgeten genom lag införs regler som medför att räntesättningen

marknadsanpassas. Detta föreslås ske genom en ändring i lagen (1989:567) om

ändrade villkor för vissa statliga bostadslån m.m.

Vidare föreslås att samtliga statliga bostadslån överlåts till ett särskilt

statligt bolag samt att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB

omstruktureras.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1995-04-19 Bordläggning: 1995-04-19 Hänvisning: 1995-04-20 Motionstid slutar: 1995-05-04
Förslagspunkter (14)