Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

En reformerad grundlag

Proposition 2009/10:80

Händelser

Inlämning: 2009-12-15 Bordläggning: 2009-12-16 Hänvisning: 2009-12-17 Motionstid slutar: 2010-01-22

Hela dokumentet

En reformerad grundlag (pdf, 2 MB)
En reformerad grundlag

Regeringens proposition 2009/10:80

En reformerad grundlag

Prop.

2009/10:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2009
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. Det

föreslås även ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen

(1991:900) samt en rad följdändringar i bl.a. riksdagsordningen.

I regeringsformen föreslås ändringar av bestämmelserna om

regeringen, riksdagens kontrollmakt, normprövning och domstolarnas

ställning. Dessa ändringar innebär bl.a. att en ny bestämmelse om

obligatorisk omröstning om statsministerns stöd i riksdagen efter ett val

införs, att konstitutionsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (10)