En reformerad grundlag

Proposition 2009/10:80

Händelser

Inlämning: 2009-12-15 Bordläggning: 2009-12-16 Hänvisning: 2009-12-17 Motionstid slutar: 2010-01-22

Hela dokumentet

En reformerad grundlag (pdf, 2 MB)
En reformerad grundlag

Regeringens proposition 2009/10:80

En reformerad grundlag

Prop.

2009/10:80

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 8 december 2009
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. Det

föreslås även ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen

(1991:900) samt en rad följdändringar i bl.a. riksdagsordningen.

I regeringsformen föreslås ändringar av bestämmelserna om

regeringen, riksdagens kontrollmakt, normprövning och domstolarnas

ställning. Dessa ändringar innebär bl.a. att en ny bestämmelse om

obligatorisk omröstning om statsministerns stöd i riksdagen efter ett val

införs, att konstitutionsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (10)