En ny kameraövervakningslag

Proposition 2012/13:115

Händelser

Inlämning: 2013-03-19 Bordläggning: 2013-03-22 Hänvisning: 2013-03-26 Motionstid slutar: 2013-04-10

Hela dokumentet

En ny kameraövervakningslag (pdf, 1 MB)
prop 2012/13 115

Regeringens proposition 2012/13:115

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 14 mars 2013
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag som syftar till att modernisera regleringen av kameraövervakning på ett sätt som säkerställer balansen mellan intresset av att använda kameraövervakning för berättigade ändamål och intresset av att skydda enskildas integritet. Regeringen föreslår en ny kameraövervakningslag som ersätter 1998 års lag och vissa bestämmelser i personuppgiftslagen. Genom att bestämmelserna samlas i en enda lag blir reglerna mer överskådliga och lättillgängliga.
Precis som enligt gällande reglering är utgångspunkten att det ska krävas tillstånd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (3)