En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Proposition 2009/10:135

En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Regeringens proposition 2009/10:135

En ny fängelse- och häkteslagstiftning

Prop.

2009/10:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till en ny fängelse- och häkteslagstiftning.

Förslagen innebär en språklig och systematisk modernisering av lagstift-

ningen. Bland de sakliga nyheterna i förslagen kan följande nämnas.

I syfte att minska risken för återfall i brott innebär förslaget till ny

fängelselag att verkställigheten i anstalt – med bibehållen säkerhet och

utan att sätta individens eget ansvar åt sidan – ska anpassas till den

intagnes
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-17 Bordläggning: 2010-03-17 Hänvisning: 2010-03-18 Motionstid slutar: 2010-04-01
Förslagspunkter (1)