En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Proposition 2012/13:45

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Regeringens proposition 2012/13:45

En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess

Prop.

2012/13:45

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 november 2012

Jan Björklund

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en rad förändringar av de process- regler som styr handläggningen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Syftet med ändringarna är att bidra till en modernare och mer ändamålsenlig förvaltningsprocess.

Tyngdpunkten i rättskipningen ska ligga i första instans och i propositionen föreslås att ytterligare måltyper flyttas ned från kammarrätterna till förvaltningsrätterna. Vidare föreslås att det införs tydligare grunder
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2012-11-15 Bordläggning: 2012-11-15 Hänvisning: 2012-11-16 Motionstid slutar: 2012-11-30
Förslagspunkter (37)