En effektivare kriminalisering av penningtvätt

Proposition 2013/14:121

prop 2013/14 121

Regeringens proposition 2013/14:121

En effektivare kriminalisering av penningtvätt Prop.

2013/14:121

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 februari 2014

Fredrik Reinfeldt

Karin Enström

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

En framgångsrik kamp mot organiserad och ekonomisk brottslighet kräver åtgärder för att dels beröva kriminella deras brottsvinster, dels förhindra att vinning av brott återinvesteras och omsätts inom den legala ekonomin. I det arbetet är en effektiv kriminalisering av penningtvätt, tillsammans med goda möjligheter att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt, viktiga redskap.

I propositionen föreslås en ny lag om straff för penningtvättsbrott. Straff-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-02-25 Bordläggning: 2014-02-26 Hänvisning: 2014-02-27 Motionstid slutar: 2014-03-13
Förslagspunkter (14)