Driftsformer för sjukhus

Proposition 2006/07:52

2006/07:52

   
   

regi

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
       
       
   
       
 
   
     
     
     
       
       
   
     
       
       
     
   
   
   
   
   
   
     
     
   
     
     
   
   
   
   
     
       
   
 
kompetens.

rådet.

skild

landstinget.

   
 
     

nadseffektivitet.

   

svarande

självstyre.

         
       
           
       
       
       
       
       
       
         
         
       
         
         
       
         
         
       
       
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
       
       
   
   
   
   
     
         

ans

den.

privata

ningens

av

mellan

sjukvården.

reprenad.

     

sjukvårdslagen

för

   
   
   

och

styckena.

   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

skild

skild

landstinget.

sjukhus

   
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-02-23 Bordläggning: 2007-02-23 Hänvisning: 2007-02-26 Motionstid slutar: 2007-03-12
Förslagspunkter (1)