Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

Proposition 2004/05:145

Regeringens proposition 2004/05:145

Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus

Prop.

2004/05:145

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 april 2005

Göran Persson

Ylva Johansson

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

I propositionen föreslås att uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård som ges vid ett regionsjukhus eller en regionklinik inte får överlämnas till någon annan. Vidare skall varje landsting driva minst ett sjukhus i det egna landstinget i egen regi. Överlämnar landstinget driften av hälso- och sjukvård vid övriga sjukhus till någon annan, skall avtalet innehålla villkor om att verksamheten skall
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-04-25 Bordläggning: 2005-04-25 Hänvisning: 2005-04-26 Motionstid slutar: 2005-05-10
Förslagspunkter (1)