Direktupphandling

Proposition 2013/14:133

Händelser

Inlämning: 2014-03-18 Bordläggning: 2014-03-18 Hänvisning: 2014-03-19 Motionstid slutar: 2014-04-02

Hela dokumentet

Direktupphandling (pdf, 602 kB)
Regeringens proposition 2013/14:133

Direktupphandling

Prop.

2013/14:133
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 13 mars 2014
Fredrik Reinfeldt
Stefan Attefall
(Socialdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnas förslag till ändringar i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, förkortad LOU, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, förkortad LUF, samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet, förkortad LUFS. Ändringarna gäller möjligheten för upphandlande myndigheter och enheter att genomföra direktupphandlingar, dvs. upphandlingar utan krav på anbud i viss form.
Direktupphandling enligt LOU ska få användas om kontraktets värde uppgår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (3)