Budgetpropositionen för 2012 Utgiftsområde 2

Proposition 2011/12:1 UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning

UO 02 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Budgetpropositionen för 2012 Utgiftsområde 2

Samhällsekonomi och 2 finansförvaltning

PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Förslag till statens budget för 2012

Samhällsekonomi och finansförvaltning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning ................................

13

2.1

Omfattning............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

14

2.3

Mål .........................................................................................................

16

2.3

Resultatredovisning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (39)