Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Proposition 2012/13:1

Hela dokumentet

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution (pdf, 236 kB)
Skatt, tull och

3

exekution

PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 3
Förslag till statens budget för 2013
Skatt, tull och exekution
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

5

2

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution ...........................................................

7

2.1

Omfattning ..............................................................................................

7

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

7

2.3

Mål för utgiftsområdet ...........................................................................

8

2.4

Politikens inriktning ...............................................................................

8

2.5

Indikatorer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (37)