Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Proposition 2012/13:1

Hela dokumentet

Budgetproposition för 2013 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (pdf, 423 kB)
Ekonomisk trygghet

12

för familjer och barn

PROP. 2012/13:1 UTGIFTSOMRÅDE 12
Förslag till statens budget för 2013
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Lagförslag................................................................................................................

9

2.1

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken ...........................

9

3

Ekonomisk trygghet för familjer och barn.........................................................

11

3.1

Omfattning............................................................................................

11

3.2

Utgiftsutveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (37)