Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Proposition 2013/14:1

Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Försvar och

6

samhällets krisberedskap

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Förslag till statens budget för 2014

Försvar och samhällets krisberedskap

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ....................................................................................

11

2

Utgiftsområde 6 ...................................................................................................

13

2.1

Omfattning ............................................................................................

13

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

14

2.3

Ekonomisk styrning m.m . ....................................................................

14

2.4

Resultatredovisning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (29)