Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Proposition 2013/14:1

Rättsväsendet 4

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

Förslag till statens budget för 2014

Rättsväsendet

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Rättsväsendet........................................................................................................

11

2.1

Utgiftsområdets omfattning ................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

12

2.3

Mål för utgiftsområdet .........................................................................

13

2.4

Politikens inriktning .............................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (29)