Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 22 Kommunikation

Proposition 2013/14:1

Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 22 Kommunikation

Kommunikationer 22

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förslag till statens budget för 2014

Kommunikationer

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

9

2

Kommunikationer ................................................................................................

11

2.1

Omfattning............................................................................................

11

2.2

Utgiftsutveckling ..................................................................................

11

2.3

Skatteutgifter.........................................................................................

12

3

Transportpolitik....................................................................................................

13

3.1

Omfattning............................................................................................

13

3.2

Utgiftsutveckling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (29)