Budgetproposition 2014 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Proposition 2013/14:1

Ekonomisk trygghet 10 vid sjukdom och

funktionsnedsättning

PROP. 2013/14:1 UTGIFTSOMRÅDE 10

Förslag till statens budget för 2014

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ......................................................................................

7

2

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.............................

9

2.1

Omfattning..............................................................................................

9

2.2

Utgiftsutveckling ....................................................................................

9

2.3

Mål .........................................................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Bilagor (29)