Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Proposition 2013/14:198

Händelser

Inlämning: 2014-03-20 Bordläggning: 2014-03-21 Hänvisning: 2014-03-25 Motionstid slutar: 2014-04-09

Hela dokumentet

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering (pdf, 1 MB)
Regeringens proposition 2013/14:198

Bristande tillgänglighet som en form av

Prop.

diskriminering

2013/14:198
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 20 mars 2014
Fredrik Reinfeldt
Erik Ullenhag
(Arbetsmarknadsdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning som
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (4)