Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Proposition 2013/14:198

Regeringens proposition 2013/14:198

Bristande tillgänglighet som en form av

Prop.

diskriminering

2013/14:198

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 mars 2014

Fredrik Reinfeldt

Erik Ullenhag

(Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i diskrimineringslagen (2008:567). Förslaget innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-03-20 Bordläggning: 2014-03-21 Hänvisning: 2014-03-25 Motionstid slutar: 2014-04-09
Förslagspunkter (4)