Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen

Proposition 2006/07:27

2006/07:27

kronor.

(1994:1220)

följande

redovisning.

villkor:

2009.

(1995:1554)

rapport,

kronor,

kronor,

de

ner

miljoner

vinst.

ner

miljoner

vinst.

intäkter.

lysningar

lämnas

(1999:1078)

redovisningslagen,

huvudbokföringen,

till

nande

anläggningstillgångar,

sättningstillgångar,

pågående

skaffningsvärde,

valuta,

lån.

sättningstillgångar,

pågående

skaffningsvärde,

valuta,

lån.

följande

promemorian.

omsättningen.

kronor.

kommer.

medlemsavgifter.

stiftelser.

lagstiftningsärende.

tjänster.

ningar.

värdesskatt

(1994:1220)

redovisning.

villkor:

år.

2009.

(1995:1554)

rapport,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-12-08 Bordläggning: 2006-12-11 Hänvisning: 2006-12-12 Motionstid slutar: 2007-01-18
Förslagspunkter (1)