Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare

Proposition 2013/14:225

Händelser

Inlämning: 2014-04-24 Bordläggning: 2014-04-25 Hänvisning: 2014-04-28 Motionstid slutar: 2014-05-12

Hela dokumentet

Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (pdf, 787 kB)
Regeringens proposition 2013/14:225

Bättre förutsättningar för gode män

Prop.

och förvaltare

2013/14:225
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 24 april 2014
Fredrik Reinfeldt
Beatrice Ask
(Justitiedepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att de personer som på grund av sjukdom eller hög ålder inte klarar av att sköta sina egna angelägenheter får hjälp med detta. I sådana fall fyller gode män och förvaltare en viktig funktion som ställföreträdare för den enskilde.
Regeringen vill stärka den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne och föreslår att den person som den enskilde önskar bli företrädd av i regel ska utses till ställföreträdare. Vidare föreslår
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (3)