Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Proposition 2000/01:149

Regeringens proposition 2000/01:149

Avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Prop.

2000/01:149

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 5 juli 2001

Göran Persson

Lars Engqvist

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att ett högkostnadsskydd införs för avgifter för äldre- och handikappomsorg i form av en högsta avgift för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och sjukvård samt en högsta avgift för bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 12 kapitlet jordabalken (hyreslagen). Det högsta beloppet för hemtjänst, dagverksamhet och avgifter för kommunal hälso- och sjukvård anges i en viss andel av prisbasbeloppet och motsvarar i 2001 års prisnivå 1 476 kronor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 2001-07-11 Bordläggning: 2001-09-18 Hänvisning: 2001-09-20 Motionstid slutar: 2001-10-03
Förslagspunkter (2)